اعتبار اسنادی یا LC چیست و چه کاربردی دارد؟ | هورداد تجارت تاو بین الملل

اعتبار اسنادی یا LC چیست و چه کاربردی دارد؟

فهرست مطالب

ما در این مقاله سعی بر این داریم که در رابطه با اعتبار اسنادی و یا LC به شما توضیح داده و شما را با انواع آن آشنا کنیم.

اعتبار اسنادی LC

اعتبار اسنادی LC‌

اعتبار اسنادی یک روش بین المللی در مبادله پول میان خریدار و فروشنده میباشد در این روش بانک متعهد می‌گردد پولی که خریدار به فروشنده بدهکار میباشد را پرداخت نماید این پرداخت هنگامی اعمال می شود که خریدار کالایی که خریداری نموده است را اخذ کند و بانک تا پایان فرآیند این داد و ستد دارای مسئولیت به پیگیری وضعیت خرید و فروش خواهد بود .

 

LC یا این که اعتبار اسنادی روشی امروزی و مناسب برای این گونه معاملات بوده و از سال ۱۹۳۳ بوسیله اتاق بازرگانی بین المللی ایجاد گردید و به امید و نیاز اساسی بازرگانان برای یک مبادله کم خطر تر و دقیقتر جامه عمل پوشاند و به صورت یک قانون مدون و به اسم قوانین متحد الشکل اعتبارات اسنادی یا این که U.C.P.D.C در دست بازرگانان و تاجران قرار گرفت.

طرفهای اعتبار اسنادی چه اشخاصی می باشند و چه نقشی را در‌این نوع مبادله ایفا می نمایند ؟
برای اینکه یک LC یا این که اعتبار اسنادی صورت بگیرد و بتوان با به کار گیری از آن در بازار بین المللی به مبادله و خرید و فروش پرداخت می بایست تعدادی شرایط و طرف های ذینفعی وجود داشته باشند و هرکدام مطابق با مقررات و قوانین تدوین شده بوسیله اتاق بازرگانی بین المللی عمل کنند .

درخواست کننده در اعتبار اسنادی چه کسی است و چه نقشی دارااست ؟

درخواست کننده یک فرد واقعی یا این که حقوقی بوده که به جهت انجام معاملات بین المللی از بانک مشخصی درخواست گشایش LC می کند و بانک بعداز ارزیابی شرایط او و دریافت درخواست ها تکمیل شده به وسیله او حساب مورد نظر را نزد خود برای او گشوده کرده و قابلیت پرداخت پول به فروشنده را از این روش برایش فراهم میاورد .

بانک گشایش کننده اعتبار اسناد چگونه بانکی بوده و چطور این عمل را انجام می‌دهد ؟

بانک گشایش کننده این حساب بنا به درخواست درخواست کننده یا این که به فرمان یک ارگان دولتی مبادرت به گشایش یک چنین حسابی نزد خود کرده و گشایش این حساب می بایست مطابق با قانون ها و شیوه نامه های بین المللی صورت پذیرد و روش پرداخت پول هم به فروشنده بر پایه ی ضوابط و در صورت انجام تعهدات بوسیله آن صورت میگیرد و تا مادامی که‌این تعهدات اجرا نشود اعتبار نزد بانک باقی خواهد ماند .

بانک کارگزار چه کسی است و چه نقشی را در گشایش اعتبار اسنادی ایفا می نماید ؟

این بانک عموما در کشور فروشنده قرار داشته و به وسیله بانک گشایش کننده گزینش می شود کاری که بانک کارگزار انجام می‌دهد این میباشد که اصل حساب و موجودی و اصلاحات مرتبط با فروشنده را چک کرده و از بانک اصلی استعلام می نماید و در صورتیکه بانک اصلی با اخذ داده ها و اسناد اجازه پرداخت را به او اعطا کرد این بانک اقدام به پرداخت مبلغ به فروشنده نموده و در صورتیکه بانک اصلی این اجازه را صادر نکند تنها مبادله اسناد را انجام خواهد داد در واقع بانک کارگزار یک رابط میان بانک اصلی و خریدار و فروشنده میباشد و وظیفه آنالیز اوراق و مدارک فروشنده و خریدار و حساب اعتبار اسنادی آن را بر عهده داراست .

اعتبار اسنادی LC

در اعتبار اسنادی ذینفع اعتبار کیست ؟

ذینفع اعتبار میتواند یک فرد واقعی یا این که حقوقی بوده و طرف اصلی خریدار محسوب بوده این فرد فروشنده محسوب گردیده و می بایست مطابق با ضوابط و قانون ها و شیوه نامه های صادر گردیده به عنوان شرایط حساب اسنادی کالایی که فروخته است را در زمان معلوم و مقرر شده با واسطه های رسمی مذکور در داد و ستد به خریدار تحویل دهد. فروشنده ذینفع اعتبار میباشد و از روش فروش کالای خویش نفع مورد نظر را کسب می نماید و مسلما بایستی به تعهدات خویش هم عمل کند و این کار به وسیله بانک اصلی و بانک کارگزاری نظارت می‌شود .

بانک تهیه و تنظیم کننده چیست و چه نقشی داراست ؟

در گشایش حساب LC و اجرا معمالات بین المللی و پرداخت پول آن ها ممکن میباشد یک بانک دیگر به عنوان بانک تهیه و تنظیم کننده وارد میدان گردیده و مبادرت به پذیرش بانک کارگزار و اعتبار خریدار کند و بعد از پذیرش انها خود مبادرت به پرداخت وجه داد و ستد کرده و عمل جابجایی پول را به فروشنده انجام دهد در‌این موردها وجود یک بانک ثالث دیگر ضرروی نخواهد بود و نقل انتقال پول و تحلیل ضوابط و سندها و مدارک خرید و فروش بوسیله خود این بانک ایفا می‌گردد .

شرایط و قوانین اعتبار به چه مقرراتی گفته می گردد ؟

شرایط و ضوابط اعتبار مقررات و قوانینی میباشد که میان فروشنده و خریدار لحاظ گرفته می شود و هر دو موظف به رعایت آنان خواهند شد برخی از این شرایط انتخاب دقیق خصوصیات محصول فروخته شده و مبلغ و سررسید اعتبار برای حمل و انتقال اوراق و جنس میباشد.

در اعتبار اسنادی اوراق ، مقرر چه می‌باشد و چه کاربردی دارند ؟

چند اوراق در اعتبار اسنادی بایستی وجود داشته باشند که فارغ از انها خرید و فروش قابلیت و امکان پذیر نخواهد بود و مبلغی مبادله نخواهد شد این سندها برخی می بایست به وسیله خریدار و برخی بوسیله فروشنده آماده خواهد شد و در اختیار بانک اصلی ، بانک کارگزار و یا این که بانک تهیه و تنظیم کننده قرار بگیرند . بارنامه ، سیاهه تجاری ، گواهی مبداء ایجاد کرد ، سیاهه حمل ، سند بازرسی بین المللی سندها پرداخت و تفاهم نامه از این دسته اند . هر مورد از این اوراق در مرحله خاصی مورد بازرسی قرار گرفته و سبب می گردد محصول برای جابجایی به مرحله بعد راه پیدا کند .

در گشایش اعتبار اسنادی چه خطراتی ممکن است خریدار یا این که فروشنده را تهدید نماید ؟

در هر داد و ستد و تجارتی ممکن میباشد خطرها و ریسک هایی خریدار و فروشنده را تهدید کرده و سرمایه انها را به خطر اندازد در‌این نوع معاملات هم خطرات خاص خودش وجود دارد که به بعضی از آن ها در زیر اشاره می‌گردد :

یکی‌از ریسک هایی که ممکن است درین نحوه خرید و فروش وجود داشته باشد کلاهبرداری و جعل اوراق مرتبط با محصول میباشد.
دو‌مین خطر ویرایش در متن خود LC ممکن میباشد رخ دهد ولی در سال های اخیر به جهت اینکه همگی فرایند گشایش و محاسبه ورقه ها به طور الکترونیکی ایفا می‌گردد قابلیت و امکان یک اینگونه تقلباتی به میزان متعددی کمتر گردیده است البته همچنان احتمال آن وجود دارد و متقاضی ها گشایش یک اینگونه حساب هایی بایستی توجه کافی را داشته باشند.
خطر دیگر که ممکن میباشد سرمایه و کالای افراد را تهدید نماید شرایط جنگ ، تحریم و قطع روابط کشورها بوده که در‌این حالت ممکن میباشد بانک های گشایش کننده و رابط و کارگزار اقدام به پرداخت پول و یا این که محصول نکنند برای همین افرادی که این چنین کسب و کار می نمایند پیش از هر معامله ای می بایست شرایط کشور طرف داد و ستد و همچینین مقررات حاکم در‌این کشورها و شرایط بین المللی را در نظر بگیرند تا متضرر نشوند و سرمایه خویش را از دست ندهند .

به بیان معمولی فرایند گشایش اعتبار چیست ؟

گشایش LC به بیان ساده از چهار مرحله ساخته شده است :

در‌این مرحله اعتبار در بانک گشاینده گشوده می شود پیش از اینکه خریدار و فروشنده برای گشایش اعتبار مبادرت نمایند می بایست بر سر خرید و فروش توافق کرده باشند و اوراق مرتبط با این داد و ستد را در دست بانک گشاینده قرار داده تا اثبات نماید معامله ای در راه است و بعداز ارائه این اوراق و مدارک درخواست خود را برای گشایش اعتبار اعلام کنند .
در مرحله دوم پس از اینکه خریدار اوراق مرتبط با کالای مورد نظر خود را به بانک گشاینده ارائه کرد این اوراق در دست فروشنده قرار گرفته تا به تولید و ساخت و بسته بندی کالای درخواستی اقدام کند و مطمئن باشد که کالای درخواستی خریدار دارد و این یقین را بانک گشاینده با ارائه سندها خریدار به او می‌دهد.
پس از اینکه کالای درخواستی ساخته شد از طریق بانک گشاینده به خریدار تحویل داده شده و مبلغ آن هم از طریق همان بانک گشاینده به فروشنده پرداخت میگردد .
در مرحله اخر هم خریدار کالایی را که سفارش داده بود از گمرک کشور خودش و بنادر مربوطه اخذ کرده و سندها اخذ را امضاء و در اختیار رابط قرار میدهد .
به بیان ساده فرآیند گشایش اعتبار اسنادی در همین ۴ مرحله خلاصه شد‌ه‌است توافق برای داد و ستد ، ارسال درخواست تولید کالا به فروشنده ، ساخت کالا و ارسال آن به خریدار و پرداخت وجه و اخذ محصول به وسیله خریدار ولی جزئییات دیگری هم در‌این فرآیند وجود دارد که ممکن میباشد صرفا مختص خریدار و یا این که فروشنده باشد به عنوان مثال خریدار بایستی اجازه واردات و ثبت سفارش را در کشور خویش اخذ نماید و بایستی برای بیمه کالای خریداری گردیده هم از یکی بیمه های بین المللی استفاده کند . یکی‌از کارهایی که بایستی فروشنده انجام دهد تنظیم بارنامه ، سیاهه جنس و گواهی مبداء میباشد و در انتهای کار هم خریدار می بایست پروانه سبز گمرکی را به بانک ارائه کند .

اعتبار اسنادی LC

به کارگیری از اعتبار اسنادی چه مزیت هایی برای خریدار و فروشنده و بانک عامل و دولتها دارد ؟

یک چنین داد و ستد ای به جهت اینکه طرف های مختلفی دارد در نتیجه همگی آن‌ها هم از آن ذینفع می باشند یعنی هم خریدار و هم فروشنده و هم بانک های رابط و هم دولتها به نسبت مسئولیت خویش از آن نفع می‌برند برای مثال این روش داد و ستد برای خریدار این مزیت را دارااست که می‌تواند پیش از پرداخت پول به صورت تقریبا دقیق از خصوصیات و نوع محصول و کیفیتی که سفارش داده میباشد آگاه گردد و در حالتی‌که مطابق با سفارشش نبود از پرداخت پول امتناع کند فروشنده هم می‌تواند مطمئن گردد پول کالایی را که تولید کرده اخذ خواهد کرد زیرا طرف خرید و فروش او برای پرداخت پول بانک گشایش کننده و عامل است و می بایست نسبت به پرداخت وجه سازنده اقدام کرده و نسبت به تعهد داشته باشد .

بانک ها در‌این نوع خرید و فروش نفع خود را میبرند انها برای خدماتی که به خریدار و فروشنده ارائه میدهند کارمزد اخذ می نمایند و اما تعهدی هم در ازای کالاهای تقلبی و بی کیفیت نداشته و اسناد کالاها را صرفا به نظر تئوری و ظاهری نظارت می نمایند در سود با ارائه این سرویس ها و اخذ کارمزد منفعت خویش را اخذ می کنند و در شرایطی‌که هرمورد از طریفین کارمزد بانک را پرداخت نکنند بانک می‌تواند از کالای مبادله گردیده کارمزد خویش را بردارد.در نهایت دولت ها با نظارتی که بر ورود و خروج ارز و کالا از کشور دارند میتوانند در بحث مالیات ها سهم خویش را از اینگونه معاملاتی بردارند .

اعتبار اسنادی چند نوع میباشد ؟

اعتبار اسنادی وارداتی و صادراتی : اعتباری که خریدار درون کشور خودش برای واردات کالا ایجاد می نماید اعتبار اسنادی وارداتی نامیده می گردد و این این اعتبار برای فرد خریدار در کشور خویش LC صادراتی به حساب می آید .
اعتبار اسنادی زمان دار : این نوع حساب LC بازه دار حداکثر یکساله میباشد و بانک قادر است برای پرداخت وجه به فروشنده تا یک سال از فرصت تعیین شده استفاده کند .
اعتبار اسنادی قابل بازگشت : این نوع حساب اسنادی قابل رجوع و برگشت دارای شرایط خاصی میباشد و عموما مورد وثوق فروشنده نیست زیرا در‌این نوع LC خریدار و فروشنده می‌توانند در شرایط گشایش فارغ از استحضار فروشنده تغییر ایجاد نمایند و از آنحایی که‌این تغییرات میتواند به نفع فروشنده نباشد مورد وثوق او واقع نشده و میتواند وارد آن نشود .
اعتبار اسنادی غیرقابل رجوع : در‌این نوع LC خریدار و فروشنده بایستی پیش از هر نوع تغییر تحول در آن یکدیگر را باخبر نمایند و سوای موافقت هر دو قابلیت ایجاد تغییر تحول در‌این نوع اعتبار وجود نخواهد داشت و فروشندگان عموما از این نوع بیشتر استقبال می نمایند زیرا داد و ستد انها بیشتر ضمانت می نماید .
اعتبار اسنادی قابل جابجایی : در‌این نوع LC ذینفعان میتوانند اعتبار خویش را به افراد دیگر منتقل کنند البته میتواند این انتقال کامل و یا این که تنها بخشی از اعتبار باشد .
اعتبار اسنادی تایید شده : گشایش اسنادی تایید نشده علاوه بر اینکه بانک گشایش کننده و یا این که بانک کارگزار بایستی اوراق را تایید نماید بانک مرکزی کشور گشایش کننده هم بایستی این نوع از LC را تایید کند تا وجه رسمی و دارای اعتبار پیدا کند .
اعتبار اسنادی ماده قرمز : این نوع گشایش اسنادی شرایط متفاوت تری دارد و فروشنده می‌تواند برای ارسال کالای خویش پیش پرداخت اخذ کند علت اینکه این نوع LC را ماده قرمز نامگذاری کرده اند این بود که برای بار اول که‌این قانون مورد تصویب قرار گرفت بانکی که پولی را تحت عنوان پیش پرداخت به فروشنده پرداخت کرد اوراق آن را با خودکار رنگ قرمز‌رنگ مرقوم نمود و از آن پس این نام به وی اعطا گردید .
حساب LC گردان : در‌این LC پس از انجام هر خرید و فروش مجدد حساب نزد بانک شارژ گردیده وبرای داد و ستد بعد فراهم میشود و در معاملات بعدی دیگر نیاز به بهره‌برداری حساب جدید نخواهد بود .
حساب LC غیر قابل جابجایی : در‌این نوع گشایش قابلیت و امکان جابجایی LC به فرد دیگری وجود نخواهد داشت و در معاملات بین المللی هم اساس بر غیر قابل جابجایی بودن قرار داده می شود مگر اینکه وضعیت خاصی وجود داشته باشد در جمهوری اسلامی ایران هم همینطور میباشد و برای جابجایی حساب تایید بانک مرکزی مورد نیاز میباشد .
حساب LC نسیه : در این نوع حساب های LC پرداخت وجه معامله به فروشنده فورا و بعداز اخذ کالا انجام نمی‌شود و فروشنده به خریدار زمان میدهد بعد فروش محصول پول آن را پرداخت کند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.