برخی از اصطلاحات که یک شرکت بازرگانی باید بداند | هورداد تجارت تاو بین الملل

برخی از اصطلاحات که یک شرکت بازرگانی باید بداند

فهرست مطالب

اصطلاحات بازرگانی رایج برای شرکت های بازرگانی که باید با این مفاهیم آشنا شوند در این مقاله به بررسی برخی از اصطلاحات بازرگانی می پردازیم با سایت هوردادتجارت همراه باشید

این اصطلاحات عبارت است از:

قرارداد اجاره ای (charter party)

تفاهم نامه اجاره ای، زیرا برخی از کشتی ها بصورت دربست اجاره می شوند لذا برحسب موقعیت اجاره قراردادهایی موجود میباشد که چارتر پارتی نامیده میشود وکلیه تعهدات اجاره کننده و اجاره دهنده با بیان ویژگی ها کشتی در آن نوشته شده است .

اصطلاحات بازرگانی
نمونه قرارداد CHARTER PARTY

 دیسپاچ (dispatch)

پاداش مرتبط با تخلیه و بارگیری پیش از انقضای موعد مقرر، معمولا زیرا برطبق وضعیت کشتی های اجاره ای برای تخلیه و بارگیری حد نصابی خاص پیش گویی شد‌ه‌است لذا در صورتی بیشتر از معیار پیش گویی گردیده در تفاهم نامه تخلیه و بارگیری اجرا گیرد مجال تسریع بعنوان جایزه بعنوان جایزه طرف تفاهم نامه پرداخت گردد و اصطلاحا Dispatch نامیده می گردد.

دموراژ ( demurrage)

هزینه معطلی کشتی دموراژ نقطه مقابل دیسپاچ میباشد به‌این مفهوم که در شرایطی‌که میزان مناسب بارگیری و تخلیه کمتر از معیار پیش بینی گردیده در تفاهم نامه باشد زمان معطلی بعنوان جریمه از طرف صاحب و مالک کالا پرداخت گردد که اصطلاحا دموراژ نامیده می شود.

سورشارژ (surcharge )

اضافاتی که به کرایه تعلق می‌گیرد.

LIFO(liner in free out)

بارگیری به عهده کشتیرانی البته تخلیه به عهده صاحب و مالک کالا میباشد.

LILO(liner in, liner out)

هزینه های بارگیری و تخلیه به عهده کشتیرانی میباشد.

FILO(free in, liner out)

هزینه های بارگیری و تخلیه هر دو به عهده اجاره کننده و یا این که صاحب و مالک کالا می باشد.

FIO(free in & out)

هزینه های بارگیری و تخلیه هر دو به عهده اجاره کننده و یا این که مالک کالا می باشد.

(GRT)

این گنجایش عبارت میباشد از گنجایش فضاهای موجود در کشتی که عبارتند از: انبارهای کالا، تمامی مخازن مرتبط با سوخت و آب و غیره، موتورخانه، فضاهای مورد نیاز برای مسافرین و خدمه و فضاهای بالای عرشه که قابلیت و امکان بارگیری بر روی آن ها وجود دارد. این گنجایش بر حسب فوت مکعب احتساب و هر ۱۰۰ فوت مکعب برابر یک تن گنجایش خالص کشتی میباشد.

گنجایش خالص کشتی(NRT)

این گنجایش در واقعیت به عبارتی گنجایش ناخالص کشتی میباشد. با اعتنا به‌این که فضاهای مرتبط با خدمه و موتورخانه از آن کسر می شود.

گنجایش بارگیری (DWT)

این گنجایش عبارتست از میزان باری که در انبارهای کشتی و مخازن سوخت و آب و غیره می توان بارگیری نمود. همینطور این گنجایش مشمول وزن مسافرین و خادمه سوار بر کشتی نیز است، واحداندازه گیری این گنجایش تن (هزار کیلوگرم) است.

آب خور کشتی (Draft)

ارتفاعی که کشتی در حداکثر بارگیری به آب می نشیند را آب خور کشتی می نامند.

دوبه (Barge)

عبارتست از وسایل نقلیه آبی بزرگتر از قایق های ساده که خود موتور ندارند، اما توسط یدک برهای موتوردار کشیده می شود.

دوبه کاری(barging)

در مواقعی که کشتی در لنگرگاه توقف می نماید و محموله آن بوسیله دوبه یا این که بارج به اسکله و ساحل حمل می‌گردد، دوبه کاری ایفا می گیرد.

اصطلاحات بازرگانی

لنگرگاه(anchorage)

در بنادری که اسکله کافی و مساعد برای پهلو گرفتن کشتی ها نیست. خواه از نظر ترافیک اسکله باشد یا این که به جهت عظمت کشتی آبخور کافی در اسکله نباشد، کشتی در فاصله ای از اسکله لنگر می اندازد که از لحاظ عمق و محفوظ بودن از موج و طوفان مساعد باشد. دراین مکان که لنگرگاه خوانده می شود، کشتی کالای خود را به دوبه تخلیه یا این که از آن بارگیری می نماید.

اسکله(berth)

پلی میباشد که در بندرگاه از خشکی به طرف آب دریا یا این که رودخانه قابل کشتیرانی پیش می رود و کشتی ها را برای تخلیه محموله و یا این که بارگیری به آن می بندند.

امکانات بندری(port equipment)

به تمامی وسایلی اطلاق میشود که جهت تخلیه و بارگیر کالاها به کار گرفته میگردد. این امکانات عبارتند از:

جرثقیل ساحلی و موبیل
جرثقیل کانتینر، استرادل کاریر، تاپ لیقت تراک
برج تخلیه غلات و کیسه همراه با تسمه و نقاله جهت جابجایی کالا به انبارها و سیلوها
لیفت تراک
انواع کشنده از قبیل تراکتور، کامیون تک ماستر(نوعی کشنده میباشد که دارای اسب و تریلی میباشد).
استاندارد جهانی تخلیه کشتی

مقادیر ذیل به صورت معمول در سطح جهانی برای تخلیه کشتی ها در هر روز انتخاب شده است که اضافی بر آن منجر به دیسپاچ و کاهش از آن منجر به دموراژ می‌گردد:

کالاهای همگانی یا این که متفرقه (جنرال کارگو) ۵۰۰۰-۱۰۰۰ تن در روز که معیار تخلیه آن دقیقا بستگی به نوع بسته بندی محصول دارد.
کالاهای فله تا ۰۰۰/۲۰تن در روز
کالاهای کانتینری ۲ الی ۳ دقیقه یک کانتینر توسط یک جرثقیل کانتینر تخلیه می‌شود.
کالاهای کیسه ای تا ۵۰۰۰تن در روز

انتظار نوبت در لنگرگاه (waiting time)

بازه زمان توقف کشتی از لحظه ورود به لنگرگاه تا لحظه پهلوگیری به اسکله را از زمان انتظار نوبت کشتی در لنگرگاه گویند. یعنی در واقع زمان انتظار، تمام زمان میان لحظه ورود کشتی به لنگرگاه و لحظه پهلوگیری میباشد.

زمان توقف در اسکله(service time)

مدت زمانی را که کشتی در پای اسکله قرار میگیرد تا محموله آن تخلیه یا این که بارگیری شود را در طول توقف در پای اسکله گویند. عینی در واقع مجموع زمان بین پهلوگیری و خروج از بندر، لازم به توضیح میباشد که در حین توقف در پای اسکله، ممکن میباشد کشتی سازه به عللی قادر به تخلیه و یا این که بارگیری نباشد، اما در هرصورت این مدت جز زمان توقف پای اسکله به حساب آورده می شود.

اصطلاحات بازرگانی

زمان توقف در بندر(turn-round time)

مجموع زمان در بین لحظه ورود کشتی به لنگرگاه و خروج آن از بندر را فرصت توقف در بندر گویند.

دستمزد، عوارض و مخارج بندر بر کشتی ها در بنادر جنوبی

(کانتینری، غیر کانتینری، رو-رو، مسافر)

حقوق و دستمزد و عوارض بندری به کشتی ها مشمول نکات زیر میباشد:

حق ورود کشتی به دهانه بندر
حق ورود کشتی به بندر
حق تخلیه و بارگیری در اسکله
حق تخلیه و بارگیری در لنگرگاه
عوارض فانوس دریایی
مخارج بندری متعلقه به کشتی:

مخارج بندری متعلقه به کشتی (شناور)

هزینه راهنمایی دربرگیرنده:

لنگر اندازی و لنگر برداری
هدایت کشتی
پهلو دهی و جداسازی از اسکله
* هزینه لایروبی

* هزینه توقف کنار اسکله

* هزینه یدک کشی

* هزینه جمع آوری زباله از کشتی

* دیماند اضافه کاری

امیدواریم که این اصطلاحات بازرگانی به شما کمک کرده باشد.و شما بتوانید به خوبی از این اصطلاحات بازرگانی استفاده کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.