حسابداری بازرگانی چیست؟ | هورداد تجارت تاو بین الملل

حسابداری بازرگانی چیست؟

فهرست مطالب

شرکت های بازرگانی اکثر اوقات دارای فعالیت ها بسیار مهم و حساسی می‌باشند، که‌این عمل ها سبب صرف مخارج بالا و پیرو آن درآمدزایی زیاد میگردد. حسابداری بازرگانی به منظور محاسبه و رسیدگی به کارها مالی شرکتهای بازرگانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار میباشد.

حسابداری بازرگانی در شرکتهای بازرگانی به تحلیل و محاسبه معیار بهره و ضرر و زیان کمپانی میپردازد. مهمترین عامل در‌حسابداری بازرگانی‌، معین شدن معیار بهره و ضرر و زیان شرکت در دوره‌های مالی معین است.

در‌این نوشته‌ی‌علمی به بررسی حسابداری بازرگانی،‌‌ بهای تمام شده در حسابداری بازرگانی، گونه های حساب ها در حسابداری شرکتهای بازرگانی، ثبت های حسابداری شرکت ها بازرگانی، مزایای به کار گیری از نرم افزار حسابداری بازرگانی و … میپردازیم.

حسابداری بازرگانی چیست؟

مقصود از احداث شرکت های بازرگانی بدست آمدن سود می باشد. براین اساس در ثبت های حسابداری شرکت ها بازرگانی‌، شکل مالی می بایست سود حقیقی وواقعی شرکتهای بازرگانی را ارئه دهد.

درواقع صورت سود و‌ضرر در‌حسابداری بازرگانی از اهمیت بالایی برخوردار می ‌باشد. همینطور واحد سنجش بهره و ضرر حاصل از اشکال کسب و کار ها را حسابداری شرکت های بازرگانی تعیین می‌کند.

شرکت های بازرگانی برای آنالیز و ساخت نظم در حساب شرکت‌، دارایی‌، میزان بدهی‌، سود‌ و ‌ضرر شرکت در دوره‌های مالی معلوم نیازمند حسابداری بازرگانی می‌باشند.

اصول حسابداری‌، اصول سرپرستی‌، پول‌، بانکداری و ارز‌، حسابداری دولتی‌، حسابداری شرکتهای‌، حسابداری صنعتی(بهای تمام شده)‌، حسابداری مالیاتی‌، حسابرسی‌، حقوق تجارت‌، روش‌های مقداری در مدیریت مالی‌، کلیات حقوق و کاربرد کامپیوتر در حسابداری ازجمله دروسی میباشند‌، که دانشجو ها رشته حسابداری بازرگانی در مقطع علم آموزی خویش آموزش خواهند دید.

بهای تمام شده در حسابداری بازرگانی

برای تعیین بهای تمام شده کالاهای فروش رفته از حساب فروش استفاده میشود. در واقع بهای تمام شده در شرکت ها بازرگانی دربرگیرنده مجموع هزینه هایی است که از زمان ساخت تا زمان فروش برای کالا در شرکت صرف می‌شود.

به حساب آوردن بهای تمام شده در شرکت ها بازرگانی به شرح زیر صورت می‌گیرد.

برای احتساب بهای تمام گردیده کالای خریداری شده در حین دوره می بایست خرید خالص را با هزینه حمل کالای خریداری گردیده جمع نماییم.
برای به حساب آوردن بهای تمام گردیده موجودی کالای مهیا گردیده برای فروش می بایست بهای تمام شده کالای خریداری گردیده در طول دوره را با موجودی کالای اول دوره جمع نماییم.
برای محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته بایستی موجودی کالای فراهم برای فروش را از بهای تمام شده موجودی نقطه نهایی دوره کسر نماییم.
برای به حساب آوردن بهره ناخالص می بایست فروش را از بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر نماییم.

کدینگ حسابداری بازرگانی

کدینگ حسابداری فرایندی میباشد که به منظور مکانیزه شدن عملیات حسابداری مورد استفاده قرار میگیرد. در واقع کدینگ نوعی طبقه بندی و مجموعه بندی حساب ها از اصلی به فرعی در حسابداری میباشد. در کدینگ حسابداری حساب ها را با دقت به نوع و حجم عملیات مالی در سطح های متعدد مجموعه بندی می کنند. کدینگ حسابداری بایستی به صورتی باشد که استاندارد های حسابداری نقض نشود.

در بیشتر سیستم های حسابداری، نخست کدینگ حسابداری به طور پیش فرض گزینش می شود، بعد از آن حسابدار کدینگ را بررسی نموده و در شرایطی که نیاز بود اصلاحاتی در آن انجام می‌دهد.

در حالت کلی در کدینگ حسابداری، بودجه های جاری در مجموعه 1، دارایی های غیر جاری در دسته 2، بدهی های جاری در دسته 3، بدهی های بلند مدت در مجموعه 4، دستمزد صاحبان سهام در دسته 5، درآمد ها در دسته 6، بهای تمام گردیده کالای فروش رفته و سرویس ها ارائه گردیده در دسته 7، هزینه ها در دسته 8 و بقیه حساب ها در دسته 9 قرار میگیرند.

بعداز معلوم شدن دسته ها، می بایست حساب های کل را در زیر مجموعه دسته ها تعریف نموده، آنگاه حساب های مشخص را در ذیل گروه حساب های کل و به این ترتیب با تعریف بقیه زیر دسته ها، تا 7 سطح حساب ها را تعریف نمود. مثلا حساب هایی نظیر موجودی نقد و خزانه، سپرده گذاری کوتاه مدت، موجودی مواد و محصول و … تحت عنوان حساب های کل و زیر مجموعه دارایی های جاری تعریف میشوند.

حسابدار بازرگانی چه کسی است؟‎

اکثر شرکت ها بازرگانی برای اجرا فعالیت های حسابداری شرکت و ثبت و تحلیل محاسبات شرکت، به یک یا این که تعدادی حسابدار بازرگانی احتیاج دارند. حسابدار بازرگانی علاوه بر وظایف همگانی یک حسابدار از قبیل تنظیم سندها حسابداری، تنظیم شکل های بهره و ضرر و زیان، تهیه و تنظیم ترازنامه ها و …دارای وظایف دیگری میباشد، که پیرو مقاله به شرح این وظایف می‌پردازیم.

وظایف حسابدار بازرگانی

حسابداران بازرگانی دارای وظایف مختلفی میباشند‌، بعضی از وظایف حسابداران بازرگانی همگانی بوده و هر حسابدار بازرگانی در هر شرکت بازرگانی که فعالیت می‌کند‌، می بایست وظایف همگانی خویش را انجام دهد.

بعضی دیگر از وظایف حسابدار بازرگانی برای ثبت های حسابداری موسسات بازرگانی نیز تخصصی بوده و بستگی به نوع فعالیت شرکتی داراست‌، که حسابدار بازرگانی در آن مشغول کار می ‌باشد.

حالا بعضی از وظایف تخصصی حسابدار بازرگانی به شرح زیر میباشد:

فراهم سازی صورت‌های مالی مشمول داده ها مالی‌، میزان دارایی ها و شرایط آنان و بدهی ها به‌شکل دقیق‌، مرتب و طبقه بندی گردیده
فراهم سازی شکل بهره و ضرروزیان
فراهم سازی ترازنامه مالی مشمول دارایی و میزان بدهی
فراهم سازی صورت گردش نقدینگی
احتساب میزان سوددهی شرکت
احتساب میزان مالیات بر ارزش افزوده
همینطور شناخت با گونه های مکاتبات اداری‌، شناخت با روشهای اجرا کارها بانکی‌، شناخت با مقررات بیمه ای و مالیاتی و ….‌، ازجمله مهارت‌هایی می‌باشند‌، که یک حسابدار بازرگانی بایستی با آن ها شناخت داشته باشد.

انوع حساب ها در حسابداری شرکت های بازرگانی
در حسابداری بازرگانی دو نوع حساب داد و ستد وجود دارد. که به‌دنبال به شرح هر کدام از حساب‌ها پرداخته میشود.

حساب خرید در حسابداری شرکتهای بازرگانی چه میباشد
حساب خرید به حسابی گفته می شود‌، که مبلغ کالاهای خریداری گردیده در طی یک‌سال را ثبت می‌کند. با هر خرید محصول‌، ثبت بدهکار انجام می‌شد.

درواقع حساب خرید دارنده ماهیت بدهکار بوده و با هر ثبت بدهکار مقدار آن ارتقاء یافته و با هر ثبت بستانکار‌، مقدار آن کاهش پیدا می‌کند.

حساب برگشت از خرید

در صورتیکه که مشتری کالای خریداری گردیده را به جهت معیوب بودن و یا این که عدم انطباق جنس با درخواست او برگرداند‌، فروشنده برای جلب رضایت مشتری به وی تخفیف میدهد و یا این که محصول را اخذ کرده و مبلغ پرداختی مشتری را باز می گرداند.

در چنین زمانی حساب برگشت از خرید در دسته بستانکار قرار گرفته و در طی دوره مالی ماهیت حساب تغییر نخواهد کرد.

حساب فروش در حسابداری شرکتهای بازرگانی چیست

درآمد‌هایی که ازفروش محصول ها بدست می‌آید‌، درحساب فروش ثبت گردد. معادل ارزش کالاهای به فروش رسیده در (به صورت نقدی یا این که نسیه) در حساب فروش‌، درسمت بستانکار قرار می گیرد. براین اساس حساب فروش دارای ماهیت بستانکار بوده‌، با هر ثبت بستانکار افزایش یافته و با هر ثبت بدهکار مقدار آن کاهش می‌یابد.

حساب برگشت از فروش

در زمانی که کالایی فروخته میگردد و به هر دلیلی برگشت داده میشود‌، می بایست اطلاعات مرتبط با آن محصول درسیستم حسابداری ثبت شود. در هنگام تصویب حساب برگشت از فروش فروش جنس درسمت بدهکار و حساب ‌های دریافتنی تجاری در سمت بستانکار قرار می گیرند.

روش های نگهداری حساب موجودی محصول

درحسابداری بازرگانی موجودی محصول ها به دو شیوه ادواری و همیشگی ثبت میشوند . در روش ادواری در پایان هر سال بعداز انبارگردانی‌، موجودی پایان زمان مشخص و معلوم گردیده و حساب‌ ها بسته میگردند‌، همینطور موجودی نخستین دوره نیز در حساب‌ ها تصویب میشود.

روش ثبت دایمی موجوی جنس

در روش ثبت دایمی به جهت این که موجودی محصول دائما در حال تغییر تحول هست‌، میتوانیم در هر وقتی که بخواهیم مقدار بهای تمام شده کالای فروش رفته بدست آوریم.

برای ثبت های حسابداری شرکت ها بازرگانی به‌شکل دایمی و مربوط به خرید جنس‌، موجودی محصول در سمت بدهکار قرار می‌گیرد و حسابهای پرداختنی تجاری در سمت بستانکار جای دارد.
برای ثبت های حسابداری شرکت ها بازرگانی به‌شکل دایمی و مربوط به تخفیف به علت عیب و نقص‌، حساب‌های پرداختی تجاری در سمت بدهکار و موجودی جنس درسمت بستانکار قرار می گیرد.
برای ثبت های حسابداری شرکت ها بازرگانی به‌شکل دایمی و مربوط به رجوع و برگشت از خرید به علت خطا‌، حسابهای پرداختی تجاری درسمت بدهکار و موجودی محصول درسمت بستانکار قرار‌میگیرد.
برای ثبت های حسابداری شرکت ها بازرگانی به‌شکل همیشگی و مربوط به هزینه حمل کالای خریداری گردیده‌، موجودی محصول درسمت بدهکار و وجه نقد/ سایر حسابهای پرداختنی درسمت بستانکار قرار میگیرد.
برای ثبت های حسابداری شرکت ها بازرگانی به طور دایمی و مربوط به فروش‌، وجه نقد/حسابهای دریافتنی تجاری به مبلغ فروش بعداز تخفیف درسمت بدهکار و فروش محصول به تفکیک در سمت بستانکار قرار میگیرد.
برای ثبت های حسابداری شرکت های بازرگانی به‌شکل همیشگی و مربوط به بهای تمام شده‌، بهای تمام گردیده کالای فروش رفته در سمت بدهکار و موجودی محصول در سمت بستانکار قرار‌میگیرد.

حساب فروش در حسابداری شرکت های بازرگانی چه میباشد

درآمد‌هایی که ازفروش کالا ها بدست می آید‌، درحساب فروش ثبت شود. معادل قیمت کالاهای به فروش رسیده در (به طور نقدی یا نسیه) در حساب فروش‌، درسمت بستانکار قرار می‌گیرد. بنابراین حساب فروش دارای ماهیت بستانکار بوده‌، با هر ثبت بستانکار افزایش یافته و با هر ثبت بدهکار مقدار آن کاهش مییابد.

حساب برگشت از فروش

در هنگامی که کالایی فروخته می‌گردد و به هر دلیلی برگشت داده می‌شود‌، باید داده ها مربوط به آن کالا درسیستم حسابداری ثبت گردد. در هنگام ثبت حساب برگشت از فروش فروش کالا درسمت بدهکار و حساب ‌های دریافتنی تجاری در سمت بستانکار قرار می‌گیرند.

شیوه های نگهداری حساب موجودی کالا

درحسابداری بازرگانی موجودی کالا ها به دو روش ادواری و مستمر ثبت می‌شوند . در شیوه ادواری در پایان هر سال بعد از انبارگردانی‌، موجودی پایان فرصت معین شده و حساب‌ ها بسته می گردند‌، همچنین موجودی اول دوره نیز در حساب‌ ها ثبت می‌شود.

شیوه ثبت دایمی موجوی کالا

در شیوه ثبت دایمی به دلیل این که موجودی کالا دائما در حال تغییر و تحول می‌باشد‌، می‌توانیم در هر زمانی که بخواهیم مقدار بهای تمام شده کالای فروش رفته بدست آوریم.

برای ثبت های حسابداری شرکت های بازرگانی به‌صورت دایمی و مرتبط با خرید کالا‌، موجودی کالا در سمت بدهکار قرار میگیرد و حسابهای پرداختنی تجاری در جهت بستانکار جای‌دارد.
برای ثبت های حسابداری شرکتهای بازرگانی به‌صورت دایمی و مرتبط با تخفیف به علت عیب و نقص‌، حساب‌های پرداختی تجاری در سوی بدهکار و موجودی کالا درسمت بستانکار قرار می‌گیرد.
برای ثبت های حسابداری شرکتهای بازرگانی به‌صورت دایمی و مرتبط با رجوع از خرید به علت اشتباه‌، حسابهای پرداختی تجاری درسمت بدهکار و موجودی کالا درسمت بستانکار قرار‌می گیرد.
برای ثبت های حسابداری شرکت های بازرگانی به‌صورت دائمی و مرتبط با هزینه حمل کالای خریداری شده‌، موجودی کالا درسمت بدهکار و وجه نقد/ سایر حسابهای پرداختنی درسمت بستانکار قرار می‌گیرد.
برای ثبت های حسابداری شرکت های بازرگانی به صورت دایمی و مرتبط با فروش‌، وجه نقد/حسابهای دریافتنی تجاری به مبلغ فروش بعد از تخفیف درسمت بدهکار و فروش کالا به تفکیک در سمت بستانکار قرار می گیرد.
برای ثبت های حسابداری شرکتهای بازرگانی به‌صورت مستمر و مرتبط با بهای تمام شده‌، بهای تمام شده کالای فروش رفته در سمت بدهکار و موجودی کالا در سمت بستانکار قرار‌می‌گیرد.

ثبت حسابداری شرکت های بازرگانی

برای ثبت های حسابداری شرکت های بازرگانی دو نوع سیستم ادواری و دائمی وجود دارد، که در این قسمت به شرح هرکدام از این روش های ثبت می‌پردازیم.

ثبت در سیستم ادواری

در سیستم ادواری‌، شیوه تصویب به‌این شیوه است‌، که در پایان هر سال موجودی جنس ها و بهای آن‌ها شمرده گردیده و تحت عنوان موجودی پایان دوره سال ثبت می‌گردد. آن‌گاه همین موجودی در ترازنامه ها و دفترها ثبت تحت عنوان موجودی اولیه دوره سال جدید ثبت می شود.

ثبت در سیستم دائمی

در سیستم‌های دائمی‌، هر بار که عملیات داد و ستد محصول صورت پذیرد‌، حساب موجودی محصول نیز بدهکار و بستانکار گردیده و میزان بهای محصول نیز ثبت شود. به‌این شیوه هرگاه خرید و یا این که برگشت از فروش صورت پذیرد و میزان موجودی محصول ها تغییر و تحول پیدا نماید‌، تغییرات به وجود آمده در حساب ثبت میگردد.

به این ترتیب به راحتی می توان با استفاده از دفترها حسابداری میزان موجودی کالای شرکت را به طور دقیق استخراج نمود.

 

ثبت خرید محصول در حسابداری بازرگانی

برای ثبت خرید محصول در حسابداری بازرگانی بایستی فاکتور خرید در سیستم ثبت گردد. برای ثبت حساب های خرید در حسابداری بازرگانی از طریق ادواری استفاده می گردد. قابل ذکر است تنها کالاهایی که به قصد فروش خریداری گردیده باشند، در حساب خرید ثبت میشوند. در حالتی‌که که کالایی به قصد فروش خریداری نشود نباید آن را در حساب خرید ثبت نمود.

در شیوه ثبت ادواری وقتی که خرید ایفا می گردد، حساب خرید بدهکار می‌شود. در صورتی خرید به طور نقدی صورت بپذیرد حساب صندوق بستانکار گردیده و در حالتی که خرید به طور نسیه انجام یافته باشد، حساب های پرداختنی بستانکار شود.

در هنگام خرید جنس این قابلیت و امکان وجود دارد‌، که فروشنده به خریداران تخفیف بدهد‌، حال تخفیفاتی که در‌حسابداری بازرگانی داده می شود 4 نوع است‌، که شیوه ثبت هر نوع از تخفیف ها در حسابداری بازرگانی مختلف است.

انواع تخفیفات در حسابداری بازرگانی عبارتند از:

تخفیف به علت عیب و نقص

در‌حالتی که مشتری کالا خریداری شده را به علت نقص و یا این که مطابق نبودن کالا خریداری گردیده با نمونه اولیه آن‌، اعتراض کند یا این که کالا را برگرداند. فروشنده جهت جلب رضایت مشتری‌، به مشتری تخفیف می‌دهد. این نوع تخفیفات می بایست در قسمت بازگشت از خرید و یا این که تخفیف ثبت گردند.

تخفیف توافقی

در تخفیف توافقی‌، خریدار پیش از ثبت خرید خود با فرشنده صحبت کرده و به‌شکل توافقی از خریدار تخفیف می‌گیرد. تخفیف توافقی در دفاتر حسابداری ثبت نمیگردد‌، چون پیش از قطعی شدن خرید انجام میشود. بدین ترتیب تخفیف توافقی در فاکتور درج خواهد شوید.

تخفیف تجاری

تخفیف تجاری اکثر اوقات در زمانی که خریدار به‌شکل عمده محصول ها را خریداری کند‌، فروشنده به خریدار تخفیف خواهد اعطا کرد. همینطور در برخی از روزها سال مانند فروش‌های ویژه‌، درصدی از مبلغ خرید تحت عنوان تخفیف به خریدار داده می ‌گردد. در عملیات حسابداری برای تخفیفات تجاری‌، صرفا مبلغ خالص ذخیره گردد.

تخفیف نقدی

گاهی اوقات فروشنده به منظور تشویق مشتری‌، اعلام می نماید که در حالتی‌که خریدار مبلغ خرید خود را پیش از تاریخ مشخص و معلوم گردیده پرداخت کند‌، پولی را تحت عنوان تخفیف به خریدار پرداخت می‌کند. در تخفیف نقدی به علت این که در هنگام خرید معلوم نمیشود‌، که تخفیف وجود دارد‌، مبلغ خرید فارغ از تخفیف در ردیف بدهکار نوشته شده و مبلغ پرداختنی در ردیف بستانکار درج می ‌گردد.

ولی توجه داشته باشید که در هنگامی که مبلغ خرید زودتر از زمان تعیین شده پرداخت شود‌، مبلغ تخفیف در پرداختی لحاظ خواهد گردید.

ثبت فروش محصول در حسابداری بازرگانی

برای ثبت فروش در حسابداری بازرگانی، نخست پیش فاکتور فروش ثبت می‌شود، بعداز نهایی شدن فروش فاکتور فروش با مرجع پیش فاکتور فروش ثبت می گردد. اما وجود پیش فاکتور الزامی نبوده و می شود به شکل بدون واسطه فاکتور فروش را ثبت کرد. همینطور در شرایطی‌که بخواهیم بعد از فروش جنس موجودی فرآورده از انبار کسر خواهد شد، می بایست حواله فروش صادر نماییم.

در هنگام فروش تولیدات در‌حسابداری بازرگانی‌، درصورتی که فروش به طور نقدی صورت پذیرد‌، حساب صندوق بدهکار گردیده و حساب فروش بستانکار گردد. در حالتی که فروش به صورت نسیه صورت بپذیرد‌، حساب‌های اخذ گردیده بدهکار خواهند شد.

همینطور در‌حالتی که کالا فروخته گردیده برگشت داده شود‌، مبالغ برگشت از فرش و مبالغ تخفیفات در قسمت بدهکار و مبالغ اخذ شده در بخش بستانکار ثبت خواهند شد.

نمروش در‌ سیستم ثبت حسابداری ازرگانی

چنانچه به انگیزه وجود نقص در تولیدات خریداری گردیده به مشتری تخفیف داده گردد‌، این نوع از فروش نیز مانند رجوع و برگشت محصول ثبت شود.

قابل ذکر هست‌، که در‌حالتی که در طی فروش نسیه به خریدار قول داده گردد‌، که در‌شکل پرداخت زودتر از تاریخ رقم خورده‌، تخفیف ارائه میگردد‌، بعد خریدار زودتر از تاریخ تعیین شده پرداخت را انجام دهد و شامل تخفیف شود‌، مبلغ تخفیف فروش نقدی در قسمت بدهکار و مبلغ اخذ گردیده در قسمت بستانکار دفتر ها حسابداری ثبت می‌ گردد.

تهیه و تنظیم صورتهای مالی در شرکت ها بازرگانی
صورت‌های مالی اطلاعاتی را به طور خلاصه و تفکیک شده ارائه می‌دهند‌، که‌این داده ها دربرگیرنده وضعیت مالی شرکت‌، عملکرد مالی شرکت و منعطف بودن واحد تجاری می‌باشند. اما گزارشاتی که با به کار گیری از صورت مالی تهیه و تنظیم میگردند‌، بایستی سودمند باشند.

درواقع صورت‌های مالی مشخص و معلوم می نمایند که میزان پول فعلی شرکت به چه صورتی تهیه و تنظیم گردیده‌است‌، به چه صورتی خرج شد‌ه‌است و اکنون کل پول شرکت در کجا جای دارد.

صورت‌های مالی دارای 4 نوع هستند که عبارتند از: ترازنامه‌، صورت سود و ضرر و زیان‌، شکل جریان وجه نقد و صورت سود و ضرر و زیان جامع.

شیوه اجرای چرخه حسابداری در شرکت ها بازرگانی

شرکت های بازرگانی برای این که اطلاعات حسابداری خود را ثبت و حفظ کنند‌، بایستی چرخه ای را طی کنند‌، که‌این چرخه دربرگیرنده فرآیند زیر است.

فراهم سازی صورتحساب سود و ضرر و زیان
فراهم سازی ترازنامه
ایجاد صورت گردش وجوه نقد
فراهم سازی صورت سود و ضرر جامع
ارزیابی یادداشت‌های ضمیمه
تفاوت حسابداری بازرگانی و حسابداری دولتی
حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی دارای تفاوت هایی با یکدیگر هستند، که در صورتی بخواهیم این تفاوت ها را تقسیم بندی کنیم، خواهیم توانست بگوییم که تفاوت حسابداری بازرگانی و حسابداری دولتی در 4 گزینه میباشد که هر کدام از این مفاد به شرح ذیل هستند:

تفاوت حسابداری بازرگانی و حسابداری دولتی در شکل های مالی: در حسابداری دولتی از حساب اضافی به جای سرمایه ( نشان دهنده مالکیت اشخاص) به کارگیری میشود. حساب مازاد تفاوت میان دارایی ها و بدهی ها را معین می نماید.

اهداف و وظایف شرکتهای بازرگانی و ارگان های بازرگانی باتوجه به علت های که دارا هستند متفاوت است.

حسابداری دولتی بر اساس ضابطه میزان دارایی میباشد و چنانچه در بین ضابطه و اصول پذیرفه گردیده حسابداری تداخلی به وجود بیاید، حسابداری دولتی ضابطه را در حق تقدم قرار میدهد.

ثبت های حسابداری در حسابداری دولتی تفاوت اندکی با حسابداری بازرگانی داراست.

در حسابداری دولتی دارایی های ثابت را به عنوان هزینه ها قرار میدهند، در حالی که در حسابداری بازرگانی نخست میزان دارایی های خریداری گردیده به عنوان بهای تمام گردیده در حساب میزان دارایی شناخته میشوند، بعد از سپری شد مدت زمان مورد نیاز و با توجه به قدمت اثر گذار این دارایی ها تحت عنوان هزینه شناخته خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.