نوامبر 23, 2021 | هورداد تجارت تاو بین الملل

نوامبر 23, 2021

صادارت سنگ
اخبار و مقالات

صادرات سنگ

  صادرات سنگ‌ ایرانی به کشورهای زیادی انجام می‌گردد. این صنعت بازار فعالی در کشوهایی مثل چین و امارات متحده عربی داراست. صادرات سنگ کشور

مشاهده مطلب »
صادرات به آذربایجان
اخبار و مقالات

صادرات به آذربایجان

  صادرات به آذربایجان صادرات به آذربایجان یکی دیگر از کشورهای هدف ، برای تبادل کالا از سوی ایران میباشد. جمهوری آذربایجان برای اینکه اقتصاد

مشاهده مطلب »