اخبار و مقالات مجموعه| صفحه 2 از 4 | هورداد تجارت تاو بین الملل

اخبار و مقالات

اهمیت انتخاب محصول
اخبار و مقالات

اهمیت انتخاب محصول

اهمیت انتخاب محصول ، امروز در دنیای تجارت، کسانی که به دنبال تجارت و فروش همه محصولات به تمام دنیا هستند، موفقیت چندانی کسب نمی

مشاهده مطلب »
تجارت با ترکیه
اخبار و مقالات

صادرات واردات ترکیه

صادرات و واردات ترکیه ، بیشترین میزان از صادرات ترکیه به کشورهای امارات، عراق، آلمان، ایتالیا و انگلستان اختصاص یافته است. در سال 2017 ارزش

مشاهده مطلب »